Phương thức thanh toán chuyển tiền (T/T) trong thương mại quốc tế

Phương thức thanh toán chuyển tiền là gì?

Đây là phương thức mà trong đó nhà xuất khẩu yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho nhà xuất khẩu ở môt địa điểm xác định bằng phương tiền chuyển tiền nhất định do người xuất khẩu yêu cầu.

Trong đó các bên tham gia bao gồm:

+ Người nhập khẩu – người trả tiền: là người yêu cầu ngân hàng chuyển tiền

+ Người xuất khẩu – người thụ hưởng

+ Ngân hàng chuyển tiền – ngân hàng ở nước người nhập khẩu

+ Ngân hàng đại lý – ngân hàng ở nước người xuất khẩu

Các hình thức chuyển tiền

Hình thức điện báo – T/T : Telegraphic Transfer 

Đây là hình thức phổ biến, ngân hàng của người xuất khẩu theo yêu cầu của người xuất khẩu sẽ đánh điện telex yêu cầu ngân hàng của người nhập khẩu trả tiền cho người xuất khẩu. Hình thức này được sử dụng nhiều dô thời gian chuyển tiền rất nhanh, và người chuyển tiền phải trả phí thủ tục và chi phí điện tín

Hình thức thư báo – M/T: Mails Transfer

Ngân hàng của người xuất khẩu theo yêu cầu của người xuất khẩu sẽ viết thư yêu cầu ngân hàng của người nhập khẩu trả tiền cho người xuất khẩu. Hiện nay, hình thức này không còn được sử dụng do thời gian chuyển lâu hơn nhưng với chi phí rẻ hơn.

Thời gian của hình thức chuyển tiền

Nhà nhập khẩu có thể chuyển tiền trả trước khi người xuất khẩu giao hàng

Chuyển tiền ngay khi nhà xuất khẩu giao hàng

Chuyển tiền sau nhà xuất khẩu giao hàng một khoảng thời gian nhất định

Trình tự của nghiệp vụ chuyển tiền

(1) Người thụ hưởng (người xuất khẩu) thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng (giao hàng, cung ứng dịch vụ …)

(2) Người chuyển tiền (người nhập khẩu) lập lệnh chuyển tiền kèm theo hồ sơ chuyển tiền yêu cầu ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài

(3) Ngân hàng chuyển tiền kiểm tra hồ sơ chuyển tiền và bảo nợ tài khoản của người chuyển tiền

(4) Căn cứ vào lệnh thanh toán của khách hàng, Ngân hàng chuyển tiền phát lệnh thanh toán cho ngân hàng trả tiền ở nước thụ hưởng

(5) Ngân hàng trả tiền báo nợ tài khoản ngân hàng chuyển tiền và báo cáo tài khoản của người thụ hưởng

Để thực hiện chuyển tiền, các ngân hàng phải ký thỏa thuận ngân hàng đại lý và có quan hệ tài khoản với ít nhất một ngân hàng đại lý. Nếu giữa ngân hàng chuyển tiền và ngân hàng thanh toán không có quan hệ tài khoản, ngân hàng thanh toán thường hành động với tư cách đại lý ủy nhiệm của ngân hàng chuyển tiền, thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng và sau đó sẽ nhận khoản thanh toán bồi hoàn từ một ngân hàng trung gian khác

Các giấy tờ cần chuẩn bị cho phương thức chuyển tiền

Các yêu cầu về chuyển tiền

Muốn chuyển tiền ra nước ngoài phải có giấy phép của Bộ chủ quản và hoặc Bộ Tài chính. Chuyển tiền thanh toán trong ngoại thương phải có các giấy tờ sau đây:

(1)  Hợp đồng mua bán ngoại thương

(2)  Bộ chứng từ gửi hàng của người xuất khẩu gửi đến

(3)   Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu

(4)   Ủy nhiệm chi ngoại tệ và phí chuyển tiền

Người chuyển tiền cần viết đơn chuyển tiền gửi đến VCB hoặc một ngân h àng thương mại được phép thanh toán quốc tế, trong đơn cần ghi đủ:

(1)  Tên địa chỉ của người hưởng lợi, số tài khoản nếu người hưởng lợi yêu cầu

(2)   Số ngoại tệ xin chuyển cần ghi rõ bằng số và bằng chữ, loại ngoại tệ

(3)  Lý do chuyển tiền

(4)  Những yêu cầu khác

(5)  Ký tên, đóng dấu

Như vậy, bài viết về phương thức chuyển tiền đã kết thúc, để biết thêm các thông tin liên quan khác đến các phương thức thanh toán quốc tế, hay các dịch vụ chuyển phát nhanh từ Hà Nội đi Nhật Bản giá rẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline Japanexpress hay Indochinapost

Rate this post