Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động 

Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động 
Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động 

1/ Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động
Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
Điều 72. Điều khoản chuyển tiếp: Các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, ngày 31/5/2018 Bộ Thông tin truyền thông ban hành Quyết định 823/QĐ-BTTT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông là Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT.

Theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP mặt hàng điện thoại di động không yêu cầu phải có giấy phép hay điều kiện nhập khẩu, Thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

2/ Hồ sơ – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

  • Thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.

c) Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

d) Giấy chứng nhận kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có) theo quy định của pháp luật: 01 bản chính. Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp hoặc không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

đ) Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật.

e) Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hàng hoá thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu (đối với trường hợp xuất khẩu uỷ thác): nộp 01 bản chụp;

3/ Cơ quan và trình tự thực hiện – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

  • Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận kiểm tra quyết định thông quan theo quy định .
  • Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan.

4/ Thuế

  • Thuế XNK theo biểu thuế XNK hiện hành.
  • Thuế VAT theo Luật Thuế.

5/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Theo thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.
  • Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
4.9/5 - (1500 bình chọn)