Thông tin về tờ khai hàng hóa nguy hiểm (Dangerous Goods Declaration)

Hàng nguy hiểm có thể là bất kỳ loại sản phẩm hoặc chất gì, nếu không được xử lý đúng cách đều có thể gây nguy hiểm cho chính bạn, lái xe, nhân viên nhận hàng, cho các lô hàng khác hoặc môi trường xung quanh. Do đó khi đong gói hàng nguy hiểm hay vận chuyển hàng nguy hiểm cũng có những quy định nghiêm ngẳ nhằm đảm bảo an toàn trong lúc vận chuyển, vậy tờ khai hàng hóa nguy hiểm là gì?

Tờ khai hàng hóa nguy hiểm là gì?

Đối với hàng hóa nguy hiểm, trước khi đóng gói (packing), chủ hàng phải cung cấp thông tin hàng hóa cho người vận chuyển dưới dạng Yêu cầu hàng hóa nguy hiểm – Dangerous Goods Request (DGR) và sau khi đóng gói, dưới dạng Tờ khai Hàng hóa Nguy hiểm – Dangerous Goods Declaration (DGD – hay MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM) cùng với Nhãn Hàng hóa Nguy hiểm (Dangerous Goods Labels).

Thông tin trên Tờ khai Hàng hóa Nguy hiểm bản cứng hoặc trong hệ thống của hãng vận chuyển và các nhãn trên container được sử dụng cho mục đích lập kế hoạch chất hàng lên phương tiện vận chuyển.

Tác dụng của tờ khai hàng hóa nguy hiểm

Tờ khai hàng hóa nguy hiểm phản ánh các chi tiết thực tế của hàng hóa được đóng gói trong container, nó cũng phải khớp với những gì đã được gửi cho người vận chuyển tại thời điểm Yêu cầu hàng hóa nguy hiểm.

Hãy nhớ rằng người vận chuyển phê duyệt hàng hóa nguy hiểm để vận chuyển dựa trên thông tin được cung cấp tại thời điểm gửi yêu cầu.

Nếu thông tin trong DGD khác với thông tin trên DGR, người gửi hàng có thể phải dỡ và đóng hàng lại vào container để khớp hàng hóa thực tế đã được phê duyệt.

Tệ hơn nữa, nếu người vận chuyển không xác minh DGD so với DGR, và hóa ra, hàng hóa cuối cùng được xếp (final cargo loaded) lại là một mặt hàng bị cấm đối với người vận chuyển và/hoặc cảng xếp hàng hoặc điểm đến. Điều đó có thể làm trì hoãn các hoạt động của phương tiện vận chuyển. và phát sinh chi phí rất lớn cho bên sai sót.

Thông tin trên tờ khai hàng hóa nguy hiểm bao gồm

Hàng hóa Nguy hiểm là tài liệu duy nhất chứa tất cả các thông tin liên quan đến hàng hóa về:

  1. Tàu / Voyage / Số hiệu chuyến bay – Vessel / Voyage
  2. Mô tả hàng hóa – Description-
  3. Số lượng – Quantity of Dangerous Goods
  4. số UN – UN No.
  5. Nhóm hàng nguy hiểm -Hazard Class
  6. Tên thông thường và tên kỹ thuật – Proper shipping name and the technical name
  7. Nhóm đóng gói – Packaging Group
  8. Loại và cách đóng hàng – Type and make of packaging
  9. Số container mà những hàng hóa nguy hiểm này được đóng gói – The container number in which these dangerous goods are packed

Trên đây là các thông tin về tờ khai hàng hóa nguy hiểm, nếu khách hàng có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ Japanexpress để nhận được tư vấn một cách sớm nhất nhé.

Rate this post