vận đơn hàng không. thông tin về awb

Thông tin về vận đơn hàng không (Airway bill)

vận đơn hàng không

Vận đơn hàng không là chứng từ do người chuyên chở phát hành để xác nhận việc nhận lô hàng để vận chuyển bằng máy bay. Thuật ngữ này trong tiếng Anh là Air waybill, thường viết tắt là AWB. Vậy vận đơn hàng không có chức năng như thế nào, nội dung cụ thể ra sao, […]