thông tin trên hối phiếu

Hối phiếu và các thông tin về hối phiếu trong thanh toán quốc tế

hối phiếu

Hối phiếu được sử dụng nhiều trong phương thức thanh toán nhờ thu, vậy hối là gì và phân loại hối phiếu như thế nào được rất nhiều người quan tâm.  Tất cả sẽ được chia sẻ rất chi tiết dưới đây. Hối phiếu là gì? Hối phiếu trong tiếng Anh gọi là Bill of Exchange hay Draft. Hối phiếu là […]