Hối phiếu và các thông tin về hối phiếu trong thanh toán quốc tế

hối phiếu

Hối phiếu được sử dụng nhiều trong phương thức thanh toán nhờ thu, vậy hối là gì và phân loại hối phiếu như thế nào được rất nhiều người quan tâm.  Tất cả sẽ được chia sẻ rất chi tiết dưới đây.

Hối phiếu là gì?

Hối phiếu trong tiếng Anh gọi là Bill of Exchange hay DraftHối phiếu là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người kí phát cho một người khác, yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm hối phiếu đó.

Thời hạn của hối phiếu được quy định là không quá 6 tháng. Hối phiếu thường được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát hành các hối phiếu nội địa thường ít hơn bởi hình thức vay vốn trực tiếp từ ngân hàng mang đến nhiều thuận lợi hơn cho khách hàng. Hối phiếu nước ngoài vẫn được sử dụng phổ biến trong các hoạt động giao dịch ngoại thương (ví dụ: vận tải hàng hóa).

Đặc điểm của hối phiếu

Từ khái niệm trên, ta có thể suy ra một số đặc điểm cơ bản của hối phiếu:

  • Tính trừu tượng: Trong nội dung của hối phiếu không cần thể hiện lý do, nguyên nhân phát sinh việc đòi tiền.

  • Tính bắt buộc trả tiền: Hối phiếu được xem như một mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện, bắt buộc phải trả tiền cho người hưởng lợi.

  • Tính lưu thông: Hối phiếu phải được lưu thông một cách dễ dàng, tính lưu thông của hối phiếu được đảm bảo bằng cách chuyển nhượng (trao tay hoặc ký hậu) hối phiếu.

Các bên tham gia có nghĩa vụ và quyền lợi về bill of exchange

1) Người kí phát (drawer): là người lập và kí phát hành hối phiếu

(2) Người bị kí phát (còn gọi là người thụ tạo, drawee): là người có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu.

(3) Người chấp nhận (acceptor): là người bị kí phát sau khi kí chấp nhận hối phiếu.

(4) Người thụ hưởng (benificiary): là người sở hữu hợp pháp hối phiếu, do đó có quyền được nhận thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu.

(5) Người chuyển nhượng (endorser hay assignor): là người chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác bằng cách trao tay hay bằng thủ tục kí hậu.

(6) Người bảo lãnh (avaliseur) là bất cứ người nào kí tên vào hối phiếu ngoại trừ người kí phát và người bị kí phát.

Phân loại hối phiếu

Hối phiếu chủ yếu được dùng trong thanh toán thương mại quốc tế. Có nhiều loại hối phiếu và có thể nhận biết chúng dựa trên các tiêu thức sau:

* Căn cứ vào thời hạn trả tiền

Hối phiếu trả tiền ngay

Với loại hối phiếu này thì người trả tiền khi nhìn thấy nó bắt buộc phải trả ngay số tiền trên hối phiếu cho người thụ hưởng mà không được viện bất kì lí do gì để trì hoạn hoặc từ chối thanh toán nếu tờ hối phiếu đó được phát hành theo đúng các qui định của luật hối phiếu và không có bất kì lí do gì về đình chỉ thanh toán nó.

Hối phiếu có kì hạn

Khi hối phiếu này được xuất trình, thì người trả tiền phải kí chấp nhận trả tiền trên hối phiếu đó. Việc trả tiền được thực hiện vào một ngày được xác định trong tương lai.

* Căn cứ vào chứng từ hàng hóa đi kèm, hối phiếu này có hai loại:

Hối phiếu trơn (Clean bill of Exchange)

Hối phiếu trơn là hối phiếu được phát hành để đòi tiền người phải trả tiền không có chứng từ hàng hóa đi kèm. Nó thường hay được sử dụng để thanh toán các khoản tiền phạt, tiền bồi thường, các khoản phí như phí bảo hiểm, phí vận tải…

Hối phiếu kèm chứng từ

Loại hối phiếu này được phát hành cho người nhập khẩu (người trả tiền) có kèm theo bộ chứng từ hàng hóa. Các chứng từ này phải đi liền không được tách rời nhau. Trong thanh toán mậu dịch quốc tế bao giờ cũng sử dụng hối phiếu.

* Căn cứ vào tính chuyển nhượng, hối phiếu có các loại sau:

Hối phiếu đích danh

Hối phiếu này ghi rõ tên người thụ hưởng, không kèm theo điều khoản trả theo lệnh nên không chuyển nhượng được.

Hối phiếu vô danh

Loại này không ghi tên người thụ hưởng mà chỉ ghi cụm từ “trả cho người cầm hối phiếu”. Nên ai cầm nó thì là người được hưởng các quyền lợi của hối phiếu.

Hối phiếu theo lệnh

Là loại hối phiếu trả theo lệnh của người thụ hưởng, loại này được chuyển nhượng bằng cách kí chuyển nhượng ở mặt sau của hối phiếu (gọi là kí hậu chuyển nhượng).

* Căn cứ vào chủ thể lập hối phiếu sẽ có các loại hối phiếu sau:

Hối phiếu thương mại (Commercial bill)

Loại này do người xuất khẩu lập để đòi tiền người nhập khẩu trong thanh toán hàng hóa xuất khẩu và các dịch vụ cung ứng liên quan.

Hối phiếu ngân hàng (Banker’s bill)

Loại hối phiếu này do ngân hàng kí phát ra lệnh cho ngân hàng đại lí (hay ngân hàng chi nhánh) của mình trả một số tiền nhất định cho người được hưởng số tiền ghi trên hối phiếu.

Nội dung của Bill of exchange 

(1)Tiêu đề hối phiếu:

Phải ghi chữ Hối phiếu

(2) Ngày và địa điểm ký phát hối phiếu

Ngày lập hối phiếu không được sớm hơn ngày lập hóa đơn, không sớm hơn ngày mở L/C và nằm trong thời gian hiệu lực của L/C. Nơi lập hối phiếu là nước người phát hành hối phiếu (người xuất khẩu)

(3) Địa điểm trả tiền

(4) Trên hối phiếu phải ghi rõ: Trả theo lệnh của … )Pay to the order of …)

(5) Số tiền và loại tiền

Số tiền phải ghi rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Chú ý: Nếu số tiền ghi bằng số và bằng chữ khác nhau thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ.

(6) Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu:

– Trả tiền ngay ghi: Trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này (At … sight of first (second) bill of exchange).

– Trả tiền sau:

+ Trả sau một số ngày kể từ ngày nhận hối phiếu: Trả 30 ngày sau khi nhìn thấy (At … 30 … days after sight)

+ Trả sau một số ngày kể từ ngày giao hàng: Trả 30 … Ngay sau khi ký vận đơn (At … 30 … days after Bill of lading date)

+ Trả sau một số ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu: Trả sau 30 ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu (At…30…days after bill of exchange date).

(7) người hưởng lợi hối phiếu.

Ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của người hưởng lợi

(8) Người trả tiền hối phiếu:

Trong phương thức thanh toán nhờ thu người trả tiền hối phiếu là người nhập khẩu. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là ngân hàng mở L/C.

(9) Người ký phát hối phiếu

Người ký phát hối phiếu phải ký tên ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu bằng chữ ký không dụng trong giao dịch. Việc ký phát hối phiếu không loại trừ sự ủy quyền. Người được ủy quyền ký phát hối phiếu phải thể hiện sự ủy quyền ngay bên cạnh chữ ký của mình.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI JAPANEXPRESS HAY INDOCHINAPOST ĐỂ CẬP NHẬT CÁC THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI NHÉ.

Rate this post