co là gì

Thông tin về CO và những lưu ý của CO

co là gì

CO là gì? Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa (Certificate of origin – CO) là một chứng từ nằm trong Bộ chứng từ Xuất nhập khẩu hàng hóa, Chứng từ này giúp cho hàng hóa Xuất nhập khẩu được nhiều ưu đãi hơn (tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai […]

Các mẫu C/O ưu đãi và C/O không ưu đãi

Các mẫu C/O ưu đãi và C/O không ưu đãi 

Các mẫu C/O ưu đãi và C/O không ưu đãi  Certificate of original – C/O là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do một quốc gia (nước xuất khẩu) cấp phát ra để xác nhận là hàng hóa do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường xuất khẩu […]

Dịch vụ xin cấp CO – giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Khi xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp phải xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO-Certificate of Origin)để nhận được ưu đãi thuế, đảm bảo chống phá giá trợ giá và thống kê thương mại. Dịch vụ xin CO uy tín nhất để doanh nghiệp tham khảo và lựa chọn. Giấy chứng […]