chuyển phát nhanh đi Đức

Thông tin về tờ khai hàng hóa nguy hiểm (Dangerous Goods Declaration)

Hàng nguy hiểm có thể là bất kỳ loại sản phẩm hoặc chất gì, nếu không được xử lý đúng cách đều có thể gây nguy hiểm cho chính bạn, lái xe, nhân viên nhận hàng, cho các lô hàng khác hoặc môi trường xung quanh. Do đó khi đong gói hàng nguy hiểm hay […]