các loại L/C

Thông tin về các loại thư tín dụng

các loại thư tín dụng

Các loại  thư tín dụng L/C (letter of credit) trong thanh toán quốc tế phổ biến nhất. Hiện nay, có những loại L/C nào? Doanh nghiệp nên chọn hình thức thanh toán L/C nào trong mua bán và thanh toán quốc tế để đảm bảo quyền lợi của mình.? Cùng Japanexpress  tìm hiểu nhé! Thư […]