bản lược khia hàng hóa

Bản lược khai hàng hóa (Cargo Manifest )trong xuất nhập khẩu hàng hóa

Bản lược khai hàng hóa là gì? Bản lược khai hàng hoá trong tiếng Anh là Cargo manifest; gọi tắt Manifest. Bản lược khai hàng hoá đối với phương tiện vận tải (Cargo manifest) là bản liệt kê tóm tắt về hàng hoá đã xếp lên tàu để vận chuyển đến các cảng khác nhau, do đại lí tàu tại […]