Bản lược khai hàng hóa (Cargo Manifest )trong xuất nhập khẩu hàng hóa

Bản lược khai hàng hóa là gì?

Bản lược khai hàng hoá trong tiếng Anh là Cargo manifest; gọi tắt Manifest.

Bản lược khai hàng hoá đối với phương tiện vận tải (Cargo manifest) là bản liệt kê tóm tắt về hàng hoá đã xếp lên tàu để vận chuyển đến các cảng khác nhau, do đại lí tàu tại cảng xếp hàng lập, căn cứ vào vận tải đơn đã xếp hàng.

Bản lược khai hàng hóa bao gồm:

Inward cargo manifest. Bản lược khai hàng nhập.

Chứng từ trích dẫn từ vận đơn, liệt kê danh sách hàng hóa chở trên tàu để đưa vào cảng biển một nước (nhập khẩu hoặc đưa vào kho ngoại quan) và được dùng cho nhiều mục đích khác nhau như: thống kê, tính thuế, nghiên cứu cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu,… Nội dung chính của chứng từ này bao gồm: tên tàu, số vận đơn, tên hàng, số lượng, tên người giao hàng, người nhận hàng, cảng nhận hàng, cảng trả hàng. Thuật ngữ này còn được gọi là “inward manifest”.

Outward cargo manifest. Bản lược khai hàng xuất.

Chứng từ trích dẫn từ vận đơn, liệt kê danh sách hàng hóa chở trên tàu khởi hành từ một cảng biển của một nước (xuất khẩu) và được dùng cho nhiều mục đích khác nhau như: thống kê, tính thuế, nghiên cứu cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu… Nội dung chính của chứng từ này bao gồm: tên tàu, số vận đơn, tên hàng, số lượng, tên người giao hàng, người nhận hàng, cảng nhận hàng, cảng trả hàng. Thuật ngữ này còn được gọi là “outward manifest”.

Transit cargo manifest. Bản lược khai hàng quá cảnh.

Chứng từ trích dẫn từ vận đơn, liệt kê danh sách hàng hóa chở trên tàu biển thông qua một nước để đến một nước thứ ba và được dùng cho nhiều mục đích khác nhau như: thống kê, tính thuế, nghiên cứu cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu… Nội dung chính của chứng từ này bao gồm: tên tàu, số vận đơn, tên hàng, số lượng, tên người giao hàng, người nhận hàng, cảng nhận hàng, cảng trả hàng. Thuật ngữ này còn được gọi là “transit manifest”.

Các nội dung về Cargo manifest

Manifest là tên gọi tắt của Bản Lược khai hàng hoá đối với phương tiện vận tải. Theo tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Hải quan thế giới (WCO), Manifest bao gồm các tiêu chí liên quan đến hàng hoá được vận chuyển và có thông tin phục vụ cho công tác quản lí rủi ro.

Do vậy, việc cơ quan hải quan sẽ tiến hành thông quan hàng hoá và phương tiện vận tải nhanh hay chậm là hoàn toàn phụ thuộc vào bản manifest. Trong manifest có các tiêu chí thông quan như thông tin về tàu (tên tàu, quốc tịch, số hiệu, số chuyến, tên thuyền trưởng, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, cảng chuyển tải, cảng đích); thông tin hàng hoá (gồm số vận đơn, tên người gửi hàng, tên người nhận hàng, tên người thông báo, tên hàng).

Tại sao các hãng tàu và forwarder phải khai manifest?

Sau khi bạn book tàu thì bắt buộc phải gửi chi tiết bill để hãng tàu làm Bill ( master bill) hoặc FWD làm house bill . Sau khi hàng đến, hãng tàu sẽ có thông báo hàng đến và có trách nhiệm khai báo với hải quan rằng tôi chở hàng này là hàng gì, số lượng bao nhiêu.. theo thông tin như khi bạn gửi chi tiết Bill cho hãng tàu. Như vậy việc hãng tàu khai thông tin hàng hóa bới hải quan gọi là khai manifest. Sau khi nhận thông báo hàng đến, người nhận sẽ cầm lệnh D/O đến hải quan để lấy hàng, nếu thông tin trên D/O trùng với thông tin trên manifest thì hải quan mới giao hàng cho bạn.

Thời gian khai Manifest

Thông thường hãng tàu phải khai Manifest trước ngày cập cảng khoảng 1 đến 2 ngày nhưng ngày nay hải quan nhiều nước (như Nhật Bản và Trung Quốc) bắt buộc khai Manifest ngay khi tàu đã chạy được 12 giờ để tránh tình trạng buôn lậu. Việc thời gian khai được rút ngắn là do ngày nay các nước đều áp dụng hệ thống E-Manifest tức là hệ thống khai manifest điện tử hay khai manifest online.

Các hình thức khai báo

Người khai hải quan được lựa chọn một trong hai hình thức:

1. Khai trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan, địa chỉ e-manifest.customs.gov.vn.

2. Theo chuẩn định dạng do Tổng cục Hải quan công bố:

a. Cách thứ nhất: Tải về file mẫu định dạng Microsoft Excel, nhập dữ liệu và gửi lên hệ thống.

b. Cách thứ hai: Riêng đối với Bản khai hàng hóa (Mẫu 01), doanh nghiệp có thể tự xây dựng phần mềm có chức năng kết xuất Bản khai hàng hóa ra file EDI và gửi lên hệ thống. Phần mềm phải tuân thủ theo chuẩn UN/EDIFACT CUSCAR D98B, chuẩn dữ liệu này cũng tương thích với Hệ thống VNACCS/VCIS.

Trên đây là một số thông tin về bản lược khai hàng hóa, liên hệ với chúng tôi Japanexpress để nhận được tư vấn về dịch vụ một cách sớm nhất nhé.

 

 

Rate this post