1pl

Phân biệt mô hình dịch vụ 1 PL, 2 PL, 3PL, 4PL, 5PL

mô hình logistics

Nếu làm trong lĩnh vực Logistics, chắc hẳn ít nhiều, bạn đã từng nghe đến các mô hình dịch vụ 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL. Ở Việt Nam, chúng ta mới được tiếp cận nhiều đến với mức 1PL, 2PL và 3PL, rất hiếm các doanh nghiệp có khả năng cung ứng tới dịch vụ 4PL […]