Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan và hợp đồng thuê kho ngoại quan?

Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan và hợp đồng thuê kho ngoại quan?

Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan và hợp đồng thuê kho ngoại quan?

Kho ngoại quan là gì? Điều kiện thành lập kho ngoại quan theo quy định pháp luật hiện hành? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan? Hợp đồng thuê kho ngoại quan cần lưu ý những nội dung nào?

Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan và hợp đồng thuê kho ngoại quan?
Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan và hợp đồng thuê kho ngoại quan?
 1. Luật sư tư vấn về thuê kho ngoại quan

Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Hàng hóa gửi kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho và phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan. Với ý nghĩa quan trọng của kho hải quan nên để thành lập kho ngoại quan phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Luật hải quan. Việc thành lập, gia hạn thời gian hoạt động, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 1. Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan và hợp đồng thuê kho ngoại quan

Câu hỏi tư vấn: Hiện bên công ty em cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến thủ tục thuê kho ngoại quan và các giấy tờ cần có để phù hợp với Luật VN. Cụ thể như sau: Công ty TNHH Halivo SCM Việt Nam có chủ sở hữu là người VN, ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Hiện bên em cần thuê kho ngoại quan tại Bắc Ninh, kho ngoại quan sẽ là nơi gom hàng của bên Halivo, hàng hóa sẽ đến từ công ty A ( Thái Nguyên), B ( KCN Quang Minh), C (Ninh Bình) sau đó tập kết tại kho ngoại quan, rồi sẽ vận chuyển lên cửa khẩu Hữu Nghị đi China, hàng hóa thuộc quyền sở hữu của A, B, C.

Anh chị cho bên em hỏi:

 1. Bên em để ký hợp đồng thuê kho với Kho ngoại quan thì cần phải làm những thủ tục, giấy tờ gì (vì bên em không phải là bên sở hữu hàng hóa) 
 2. Nếu bên em đăng kí thêm ngành nghề: Xuất nhập khẩu trong hạng mục kinh doanh thì bên em có thể Ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với bên A, B, C sau đó có thể trực tiếp Ký HĐ thuê kho ngoại quan với bên Kho Ngoại quan được không ạ ? Trân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: 

Theo quy định của Luật hải quan năm 2014 về xác định kho ngoại quan. Cụ thể:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Kho ngoại quan khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

Đồng thời, Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan và hợp đồng thuê kho ngoại quan?
Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan và hợp đồng thuê kho ngoại quan?

Điều 84. Thuê kho ngoại quan

 1. Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan:
 2. a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc các thành phần kinh tế;
 3. b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 4. Hợp đồng thuê kho ngoại quan:
 5. a) Hợp đồng thuê kho ngoại quan do chủ kho ngoại quan và chủ hàng thỏa thuận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ hàng vừa là chủ kho ngoại quan;
 6. b) Thời hạn hiệu lực và thời hạn thuê kho ngoại quan do chủ hàng và chủ kho ngoại quan thỏa thuận trên hợp đồng thuê kho ngoại quan, nhưng không quá thời hạn hàng hóa được gửi kho ngoại quan theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật hải quan;
 7. c) Quá thời hạn thuê kho ngoại quan theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật hải quan nếu chủ hàng hóa hoặc người được chủ hàng hóa ủy quyền không đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan hoặc trong thời hạn thuê kho ngoại quan nhưng chủ hàng hóa hoặc người được chủ hàng hóa ủy quyền có văn bản đề nghị thanh lý thì Cục Hải quan tổ chức thanh lý hàng hóa gửi kho ngoại quan theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong trường hợp của đơn vị do không phải là chủ hàng nên không được phép ký kết hợp đồng thuê kho ngoại quan. Theo đó, để được thực hiện thì lựa chọn ký hợp đồng ủy quyền với công ty A ( Thái Nguyên), B ( KCN Quang Minh), C (Ninh Bình). Thời điểm hợp đồng ủy quyền được lập thì đơn vị sẽ với tư cách là người chủ hàng được các công ty trên ủy quyền để thực hiện lập hợp đồng thuê kho ngoại quan với chủ kho ngoại quan, với nội dung chủ yếu sau: tên hàng hoá, chủng loại hàng hoá, khối lượng hàng hoá, chất lượng hàng hoá, thời hạn thuê kho,.. 

 

Rate this post