vận đơn hàng không

Vận đơn hàng không (Airway Bill)

Vận đơn hàng không là gì? Vận đơn hàng không là một thuật ngữ có tên tiếng Anh là Airway. Đây một loại chứng từ do đơn vị chuyên chở hàng vận hành bằng máy bay phát hành ra với mục đích xác nhận việc đã nhận lô hàng. Chức năng của vận đơn hàng […]