tiêu chí lụa chọn điều kiện giao hàng

Các tiêu chí trong việc lựa chọn điều kiện giao hàng Incoterms

các tiêu chí chọn incoterm

Incoterms là các điều kiện thương mại quốc tế do ICC phát hành. Nó được coi là xương sống trong nghề Xuất Nhập Khẩu-Logistics. Tuy nhiên để doanh nghiệp có thể quyết định lựa chọn áp dụng điều kiện Incoterms nào luôn được đưa ra trước khi ký kết mỗi hợp đồng ngoại thương. Thực […]