thuế nhập khẩu thiết bị viễn thông

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị viễn thông

HỎI ĐÁP: Công ty của tôi hiện đang kinh doanh các loại thiết bị viễn thông. Chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu thiết bị định vị (GPS VT 3.1). Xin hỏi thiết bị này có phải xin giấy phép nhập khẩu không Trả lời: Theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư […]