Thay đổi điều kiện FOB và CIF:

Những điểm thay đổi Incoterms 2020 và những lưu ý

Những điểm thay đổi Incoterms 2020 và những lưu ý

Những điểm thay đổi chính trong Incoterms 2020 – thay đổi Incoterms 2020 Điều kiện Thương mại Quốc tế 2020 – gọi tắt là Incoterms 2020 do phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) soạn thảo và sửa đổi. Ngoài những thay đổi về các điều kiện thương mại quốc tế, […]