Quy trình mở LC

Tìm hiểu về L/C cùng Japanexpress – vận chuyển chuyên nghiệp

Tìm hiểu về L/C cùng Japanexpress – vận chuyển chuyên nghiệp

Tìm hiểu về L/C cùng Japanexpress – vận chuyển chuyên nghiệp Thanh toán bằng L/C là phương thức thanh toán rất được ưa chuộng bởi sự an toàn trong  mua bán Quốc tế. Ngày nay, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam vẫn còn chưa nắm rõ về L/C và vẫn còn áp dụng […]