kiến thức Logistics

Giải Pháp Nào Cho Chi Phí Logistics Việt Nam

Giải Pháp Nào Cho Chi Phí Logistics Việt Nam

Giải Pháp Nào Cho Chi Phí Logistics Việt Nam Giảm chi phí vận tải trong logistics Chi phí vận tải (Transport Costs) chiếm phần chính trong chi phí logistics. Ví dụ của Thái Lan năm 2006, chi phí vận tải là 49% (1), của Hoa Kỳ năm 2011 là 62,8% (2), của Việt Nam khoảng […]

Những thuật ngữ thường dùng trong ngành Logistics – kiến thức Logistics

Những thuật ngữ thường dùng trong ngành Logistics – kiến thức Logistics

Những thuật ngữ thường dùng trong ngành Logistics – kiến thức Logistics A ABS – Activity Based Costing Một hệ thống kế toán đo lường chi phí và hiệu suất của các hoạt động cụ thể được thực hiện trong một tổ chức. Ví dụ, giải pháp ABC có thể đo lường chi phí phát […]