khai hải quan điện tử

Dịch vụ khai báo hải quan, thông quan hàng hóa tại Cảng Hải Phòng

Phát huy thế mạnh của một cảng lớn trong khu vực và giữ vững vai trò đầu tàu trong hệ thống Cảng biển Việt Nam, những năm qua, Cảng Hải Phòng đã tập trung cao cho đầu tư phát triển Bến container Tân Cảng tại khu vực Đình Vũ trở thành cảng container lớn nhất, […]

QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG XUẤT (VNACCS)

Thủ tục hải quan là gì? Đó là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Mục đích Để Nhà nước tính và thu thuế. Đây là mục đích quá quan trọng trả […]