House Bill

Phân biệt House Bill và Master Bill

Phân biệt House Bill và Master Bill

Phân biệt House Bill và Master Bill Phân biệt House Bill và Master Bill thế nào? Vận đơn MBL là gì? HBL là gì? Đây là những câu hỏi thường gặp khi người làm xuất nhập khẩu làm việc liên quan đến Vận đơn đường biển. Viêc phân biệt House Bill và Master Bill với […]