giấy kiểm dịch thực vật

Kiểm dịch thực vật là gì? Quy trình, thủ tục như thế nào?

giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Kiểm dịch thực vật là gì? Kiểm dịch thực vật (tiếng Anh là Phytosanitary) là công tác quản lý Nhà nước nhằm ngăn chặn những loài sâu, bệnh, cỏ dại nguy hiểm lây lan giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. Với hàng nhập khẩu có liên quan hoặc có nguồn gốc thực vật, […]