edo là gì

EDO Lệnh Giao Hàng Điện Tử: Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Từng Bước

EDO (Electronic Delivery Order) là lệnh giao hàng điện tử cho hàng nhập bắt đầu thực hiện tại cảng Cát Lái từ ngày 01/10/2018 với hãng tàu MCC và tiếp đến ngày 01/11/2018 2 hãng tàu: Maersk Line và Safmarine tiến hành dùng EDO (lệnh giao hàng điện tử) 100% cho hàng nhập khẩu tại Cảng Tân Cảng Cát Lái. […]