dịch vụ khai hải quan ở hải phòng

Dịch vụ khai báo hải quan, thông quan hàng hóa tại Cảng Hải Phòng

Phát huy thế mạnh của một cảng lớn trong khu vực và giữ vững vai trò đầu tàu trong hệ thống Cảng biển Việt Nam, những năm qua, Cảng Hải Phòng đã tập trung cao cho đầu tư phát triển Bến container Tân Cảng tại khu vực Đình Vũ trở thành cảng container lớn nhất, […]