dịch vụ hải quan giá rẻ

Quy Trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thương mại

Quy Trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thương mại Trình tự thực hiện:           – Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan.           […]