Dịch vụ gom hàng Việt – Nhật

Dịch vụ gom hàng lẻ (LCL) đi Nhật Bản tiết kiệm, nhanh chóng

Dịch vụ gom hàng lẻ LCL đi Nhật

Giới thiệu về dịch vụ gom hàng lẻ (LCL) đi Nhật Bản JapanExpress Gom hàng là gì?  Gom hàng là việc tập hợp những lô hàng có khối lượng, kích thước nhỏ từ nhiều người gửi khác nhau ở cùng một nơi đi (Việt Nam), thành những lô hàng nguyên (full container) để gửi và […]