delivery order

Tìm hiểu về lệnh giao hàng (Delivery Order)

Lệnh giao hàng (D/O) là gì? Lệnh giao hàng D/O hay còn gọi delivery order là chứng từ trong vận tải quốc tế. Chứng từ này do hãng vận tải phát hành cho chủ hàng hoặc shipper để trình lên cơ quan giám sát hàng hóa để có thể lấy hàng khỏi bãi hàng, container… Trên D/O sẽ […]