cước prepaid là gì

Phân biệt cước Prepaid và cước Collect

Mình đang suy nghĩ viết bài này thế nào nên phân ra và giải thích từng bài viết như Cước prepaid là gì? Cước collect là gì? Hay là gộp chung viết một bài viết. Mình nghĩ rằng 2 loại cước này nó gần như đối lập nhau hoàn toàn, nên viết 1 bài viết […]