chuyển phát nhanh đường hàng không

Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)

MSDS

Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất là gì? MSDS là Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (tiếng Anh viết tắt MSDS từ Material Safety Data Sheet) là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra […]

Tìm hiểu về lệnh giao hàng (Delivery Order)

Lệnh giao hàng (D/O) là gì? Lệnh giao hàng D/O hay còn gọi delivery order là chứng từ trong vận tải quốc tế. Chứng từ này do hãng vận tải phát hành cho chủ hàng hoặc shipper để trình lên cơ quan giám sát hàng hóa để có thể lấy hàng khỏi bãi hàng, container… Trên D/O sẽ […]

Các thông tin về Booking Confirmation

Booking là một trong những bước đầu khi thực hiện bất cứ một dịch vụ nào, trong lĩnh vực vận chuyển cũng như vậy, nếu như bạn nghe nhắc đến booking trong đặt phòng hay đặt các vị trí trong nhà hàng khách sạn thì việc booking trong các công ty vận chuyển mang ý […]