bill surrender

Thông tin về Bill Surrender trong xuất nhập khẩu hàng hóa

bill surrender

Bill surrender có tác dụng gì? Tại sao phải sử dụng? Trong bài viết này, Japanexpress sẽ chia sẻ những điều cần nắm và những lưu ý về Bill surrender. Bill Surrender là gì? Original Bill of Lading – vận đơn gốc (bill gốc) là bill do hãng tàu hoặc Forwarder phát hành, dùng để […]