bảo hiểm hàng hóa

Chính sách hỗ trợ và đền bù cho khách hàng

Chính sách hỗ trợ và đền bù cho khách hàng

Chính sách hỗ trợ và đền bù cho khách hàng Nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi có nhu cầu mua hộ, ship hộ hàng hóa từ các nước về Việt Nam, Japanexpress đưa ra chính sách hỗ trợ và đền bù cho khách hàng khi hàng về trễ, thất lạc và hư […]