bài viết này sẽ đi sâu phân tích và đưa ra các thông tư để bạn áp dụng.

Phân Luồng Hải Quan Là Gì và Ý Nghĩa Của Luồng Xanh, Vàng, Đỏ

Japanexpress xin được chia sẻ với mọi người về nội dung Phân luồng hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục Hải quan cùng 1 số chia sẻ liên quan đến vấn đề phân luồng hiện nay. Về cơ bản hiện nay Japanexpress áp dụng 3 luồng chính: Xanh, Vàng, Đỏ. Tuỳ trường hợp cụ thể […]