AS – Assignment

Những thuật ngữ thường dùng trong ngành Logistics – kiến thức Logistics

Những thuật ngữ thường dùng trong ngành Logistics – kiến thức Logistics

Những thuật ngữ thường dùng trong ngành Logistics – kiến thức Logistics A ABS – Activity Based Costing Một hệ thống kế toán đo lường chi phí và hiệu suất của các hoạt động cụ thể được thực hiện trong một tổ chức. Ví dụ, giải pháp ABC có thể đo lường chi phí phát […]